Поиск

9 специальных рекомендаций FATF по борьбе с финансированием терроризма

FATFДанные рекомендации взяты с официального сайта Государственной службы финансового мониторинга Украины. Сам материал находится по ссылке: http://www.sdfm.gov.ua/articles.php?cat_id=237&art_id=220&lang=uk
Для справки: Одна из основных функций ГСФМ Украины — сбор, обработка и анализ информации о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу, другие финансовые операции или информация, которая может быть связана с подозрением в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

9 спеціальних рекомендацій FATF по боротьбі з фінансуванням тероризму

 

  1. Ратифікація та виконання положень щодо інструментів ООН

Кожна країна має вжити негайних заходів  для ратифікації  та повного виконання Міжнародної конвенції ООН 1999 року щодо припинення фінансування тероризму.

Країни також повинні негайно виконати резолюції ООН пов‘язані із запобіганням  та припиненням  фінансування терористичних актів, зокрема  Резолюцію Ради Безпеки ООН № 1373.

 

  1. Криміналізація фінансування тероризму або відмивання грошей.

Кожна країна повинна криміналізувати фінансування тероризму, терористичних актів та терористичних організацій. Країни мають забезпечити щоб такі злочини кваліфікувались базованими на злочинах з відмивання грошей.

 

III.    Замороження або конфіскація терористичних активів

Кожній країні слід вжити заходів для негайного замороження фондів чи інших активів, що належать терористам, або тим, хто фінансує тероризм та терористичним організаціям, у відповідності до Резолюцій ООН щодо запобігання та блокування фінансування терористичних актів.

Кожній країні слід також прийняти та виконати заходи, в т.ч. законодавчі, які санкціонуватимуть дії компетентних органів щодо арешту та конфіскації власності, яка є прибутком від тероризму або використовувалася, призначалася чи була обрана для використання в операціях по фінансуванню тероризму, терористичних актів чи терористичних організацій.

 

  1. Повідомлення про підозрілі трансакції, пов’язані з тероризмом

Якщо фінансові установи, чи інші підприємства або організації, які дотримуються зобов’язань із запобігання відмиванню грошей, підозрюють чи мають вагоме підґрунтя для підозри, що певні фонди, пов’язані або мають відношення до, або використовуватимуться для тероризму, терористичних актів чи терористичними організаціями, вони мають повідомити про свої підозри компетентним органам.

 

  1. Міжнародне співробітництво

Кожній країні слід надавати іншій країні, на підставі договору, угоди чи іншого механізму взаємної правової допомоги чи інформаційного обміну, найбільш можливе сприяння у зв’язку з проведенням кримінальних, цивільних та адміністративних розслідувань, з отриманням запитів та судовим переслідуванням фінансування тероризму, терористичних актів та терористичних організацій.

Країнам слід також вжити всіх можливих заходів для гарантування того, що вони не надають безпечних притулків особам, яких звинувачено у фінансуванні тероризму, терористичних актів та терористичних організацій, та мати дієві механізми екстрадиції, в разі можливості, цих осіб.


  1. Альтернативні шляхи пересилання грошей

Кожна країна повинна вжити заходів для забезпечення того, що фізичні чи юридичні особи, включаючи агентів, що надають послуги з переказу грошей або цінностей, включаючи неформальні системи та мережі переказу цінностей чи грошей, повинні отримати ліцензію чи бути зареєстрованими, при цьому перебуваючи у повній відповідності до всіх Рекомендацій ФАТФ стосовно банківських та небанківських фінансових установ. Кожна країна повинна забезпечити,  щоб до фізичних або юридичних осіб, які надають зазначені послуги незаконно, застосовувались адміністративні, цивільні чи кримінальні санкції.

VII.    Телеграфні перекази

Країни повинні вжити заходів, які б вимагали від фінансових установ, включаючи операторів грошових переказів, включати точну та повну інформацію стосовно відправника коштів (ім’я, адреса та номер рахунку), які переказуються, та пов’язані повідомлення до супровідних документів. Ця інформацію повинна супроводжувати переказ чи пов’язані повідомлення протягом всіх етапів здійснення переказу.

Країни повинні вжити заходів для того, щоб  фінансові установи, включаючи операторів грошових переказів,  приділяли підвищену увагу та відстежувати підозрілу діяльність щодо таких переказів коштів, які не супроводжуються повною інформацією стосовно відправника коштів (ім’я, адреса та номер рахунку).

 

VIII.  Неприбуткові організації

Країнам потрібно переглянути адекватність законів та нормативних актів, що відносяться до організацій, які можуть бути звинувачені  у фінансуванні тероризму. Вельми чутливими у цьому сенсі є неприбуткові організації, і країни мають забезпечити, щоб такі організації не використовувались:

(i)                  терористичними організаціями, що удають із себе легальних організацій;

(ii) перебуваючи у легальному статусі як каналів для фінансування тероризму, включаючи їх використання з метою уникнення заморожування активів; і

(ii)                для укривання або приховування незаконного переведення фондів, що призначені для легальних цілей, на терористичні організації.

ІХ: Кур’єри з перевезення готівки

Країни повинні мати діючі заходи з виявлення фізичного транскордонного перевезення валюти та інших фінансових документів на пред’явника, включаючи систему декларування чи інше зобов’язання зі звітування.

Країни мають забезпечити наявність юридичних повноважень у компетентних органів щодо зупинки або затримання валюти чи інших фінансових документів на пред’явника, щодо яких існують підозри, що вони мають відношення до фінансування тероризму або відмивання коштів, або були неправдиво задекларовані або про які було неправдиво повідомлено.

Країни повинні забезпечити наявність ефективних, пропорційних та переконливих санкцій, що можуть застосовуватись до осіб, здійснюють неправдиве декларування або повідомлення. Для випадків, коли валюта, або інші фінансові документи на пред’явника мають відношення до фінансування тероризму або відмивання коштів, країни повинні прийняти заходи, включаючи законодавчі, які узгоджуються з Рекомендацією 3 та Спеціальною Рекомендацією ІІІ, що дозволили б конфіскувати таку валюту чи інструменти.